นายกรัฐมนตรีดันกีฬาe-sport ไทย มอบหมายกระทรวงหรือต้องช่วยส่งเสริม

    นายกรัฐมนตรีดันกีฬาe-sport ไทย นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  เห็นความสำคัญของการแข่งขันกีฬา e-sport ซึ่งประเทศไทยนั้นยังไม่ค่อยมีการได้รับการยอมรับมากเท่าที่ควรมากนักดังนั้นนายกรัฐมนตรีจึงได้มีการประสานงานไปยังหน่วยงาน DES   หรือก็คือหน่วยงานกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้เข้ามาดูแลและสนับสนุนให้การช่วยเหลืออุตสาหกรรม e-sport ของไทย

             มีการเปิดเผยออกมาเมื่อวันที่ 25 เดือนตุลาคม ปีพ.ศ. 2564 โดยท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการแถลงการณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลช่วงเวลา 14:00 น ตรงเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมของครมและการสั่งการการมอบอำนาจต่างๆของนายกรัฐมนตรีที่มอบอำนาจให้กระทรวงต่างๆไปทำงานตามตำแหน่งหน้าที่งานของตนเอง

และหนึ่งในงานที่ได้รับมอบหมายนั้นมีการมอบหมายงานให้กับกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้เข้าไปช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการแข่งขันกีฬา e-sport ซึ่งในขณะนี้ทางด้านนายกรัฐมนตรีมองว่ามันคือส่วนหนึ่งของกีฬาของไทยและควรจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนอย่างเต็มที่จากกระทรวงดิจิตอล

เพราะกีฬาอีสปอร์ตนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ประเทศไทยนั้นมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งของ soft Power ของไทยที่กำลังมีการพัฒนากันอยู่ในตอนนี้  

สำหรับกีฬา e-sports ในต่างประเทศได้รับการยอมรับและได้รับความนิยมมาเป็นระยะเวลานานหลายปีแล้วแต่สำหรับภายในประเทศไทยนั้นเพิ่งจะได้รับความนิยมเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองและกีฬาอีสปอร์ตนั้นยังคงเป็นกีฬาที่เฉพาะคนรุ่นใหม่เท่านั้นที่เข้าไปเล่นหรือแข่งขันหรือเข้าไปเชียร์กันยังไม่กลายเป็นที่ยอมรับจากรุ่นอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งรุ่นสูงอายุมากนัก

           เนื่องจากการแข่งขันกีฬาประเภทนี้จะเป็นการแข่งขันที่เน้นในเรื่องของการนำเกมมาเล่นแต่อย่างไรก็ตามการแข่งขันกีฬา e-sport ก็ถูกประกาศเป็นกีฬาในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นก็ถือว่าเป็นการแข่งขันกีฬาที่ควรที่จะได้รับการสนับสนุนเช่นเดียวกับกีฬาชนิดอื่นๆเช่นเดียวกันซึ่งในขณะนี้คนที่เล่นกีฬาอีสปอร์ตนั้นก็สามารถสร้างรายได้มีอาชีพในการแข่งขันกีฬา e-sport เหมือนกับการแข่งขันกีฬาชนิดอื่นๆไม่แตกต่างกัน 

           อย่างไรก็ตามเราคงต้องรอดูกันว่าหลังจากที่กีฬาอีสปอร์ตได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิตอลแล้วอนาคตของนักกีฬาอีสปอร์ตนั้นจะเป็นไปในทิศทางไหนจะกลายเป็นที่ยอมรับในประเทศไทยมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นี้หรือไม่ สำหรับการแข่งขันกีฬา e-sport นั้น

ถ้าหากต้องการให้เป็นที่ยอมรับอย่างรวดเร็วควรจะต้องมีการเผยแพร่ในช่วงที่มีการเปิดการเกณฑ์การแข่งขันการขึ้น  มีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬาชนิดนี้เยอะขึ้น เพื่อที่ได้จะให้ผู้คนนั้นรู้จักมากขึ้นไม่ใช่เพียงรู้จักแค่เฉพาะบางกลุ่มเท่านั้น 

สนับสนุนโดย.  เว็บหวย ไม่มี เลขเต็ม เลขปิด